115ba730 d12a 41e1 83ff d098c73e6a0e

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli

Viherympäristöliitto ry on julkaissut Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin. Se sisältää toimintaperiaatteet kestävän kehityksen toteuttamiseksi ympäristörakentamisessa.

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Rakentamisessa muokataan luonnonprosesseja: veden kiertokulkua, maaperää, kasvillisuusalueita. Toimintaohjelma ohjaa vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta.

KESY-toimintamalli esittää, millä tavoin tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä voi kussakin hankkeessa ottaa huomioon kestävän ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan.

KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten voimme vastata kasvaviin isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ja energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten osallistaminen ja viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus – tai vähentää vaikka kaupunkitulvia.

Viherympäristöliitto.jpg Seppo Närhi Pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry

vyl.fi

Mainos