D6a0cf88 5efe 432a 8780 9ba88b0c3f2f

Parempaa päätöksentekoa ja toimintaedellytyksiä Paikkatietoalustan avulla

Kunnat tuottavat merkittävän osan erityisesti rakennetun ympäristön paikkatiedoista ja kunnat ovat samalla myös merkittäviä paikkatietoalustan tietopalveluiden hyödyntäjiä.

"Suuri muutos on tapahtumassa: kun aiemmin Maanmittauslaitos ja kunnat keräsivät tietoja vain omiin tarpeisiinsa, nyt paikkatietovaranto halutaan muuttaa kansalliseksi eri toimijoiden yhteistyöllä”, Paikkatietoalusta-hankkeen päällikkö Antti Jakobsson Maanmittauslaitokselta kertoo.

Tampereen seutu on yksi Suomen kasvukeskuksia, missä kaupunkikehitystä halutaan tehdä kestävällä tavalla. ”Yksi keino siihen on digitalisaatio, ja paikkatietoalustahanke on keskeisenä tekijänä niin viranomaisprosessien parantamisessa kuin myös kuntalaisten osallistamisessa ja liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa yrityksille”, Tampereen kehittämispäällikkö Matias Ansaharju ja kaupungingeodeetti Anna Mustajoki kertovat.

Turun kaupungin kiinteistökehitysjohtaja Jouko Turto näkee tavoitetilana olevan yhden perusdatan, jota kaikki käyttävät. ”Siihen johtavaa tiedon standardisointia on tehty jo aktiivisesti; ei vain kuntien ja muiden paikkatietoa tuottavien tahojen kesken vaan myös esimerkiksi teknisten järjestelmätoimittajien kanssa”, Turto muistuttaa yhteistyön merkityksestä.

Kansallisesta paikkatietovarannosta hyötyvät sekä kunnat että koko yhteiskunta. Ajantasaisten ja standardinmukaisten paikkatietojen avulla kuntien päätöksenteko on perustellumpaa. Samalla yhteistyö yli kuntarajojen helpottuu, mikä johtaa parempiin palveluihin kansalaisten näkökulmasta. Prosessien digitalisointi ja automatisointi säästävät myös aikaa ja rahaa.

”Pienemmille kunnille tämä on myös resurssikysymys. Heille tarjotaan eväitä, joilla he itse voivat luoda parempia palveluita tai olla mahdollistajina yritysten luomille palveluille”, Jakobsson summaa.

“Paikkatietovaranto halutaan muuttaa kansalliseksi eri toimijoiden yhteistyöllä”

Paikkatietoalusta yhtenäistää eri tahojen tuottamat paikkatiedot ja tarjoaa ne digitaalisina, laadukkaina ja yhteensopivina julkishallinnon, kuntien ja yritysten hyödynnettäväksi. Paikkatietojen käytön tehostamisella on laskettu olevan peräti 4,6 miljardin euron vuosittainen säästöpotentiaali Suomessa, mistä alustan avulla on saavutettavissa osa.

Kunnat voivat osallistua Paikkatietoalusta-hankkeen toimintaan Kuntafoorumin kautta tai osallistumalla pilotteihin, joissa selvitetään esimerkiksi parhaita käytäntöjä rakennustietojen päivittämiseen, osoitetietojen perusparannukseen tai kaavoituksen digitalisointiin. Lue lisää osoitteesta

maanmittauslaitos.fi

Mainos