269abd32 3adb 4be5 86fd 4181d4c814ac

Lasten hyvää arkea on tehtävä yhdessä

Lasten ja perheiden ongelmien kasautuminen vältetään panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön.

Kunnan ja tulevien maakuntien yhteistyö on välttämätöntä, kun halutaan sekä lisätä lasten hyvinvointia että hillitä sote-kustannusten kasvua. Pohjois-Pohjanmaalla on arvioitu, että alueen yhteinen budjetti lasten ja nuorten palveluihin on vuositasolla noin miljardi. Tästä 840 miljoonaa on sivistystoimen kustannuksia ja vain 160 miljoonaa soten osuus.

”Noin puolet lasten sote-kustannuksista syntyy lastensuojelusta”, tiivistää Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) hankejohtaja Maria Kaisa Aula. Kun ennakoidaan ja tuetaan hyvinvointia arjessa eli kotona, päiväkodissa ja koulussa, lastensuojelun tarpeet ja samalla kustannukset vähenevät. Siihen vaaditaan sivistystoimen ja soten ammattilaisten yhteistyötä, lapsen hyvää kohtaamista sekä vanhempien tukemista.

”Onnistumme jos keskiössä on lapsi, jota autetaan, eikä erikseen oppilas, lastensuojelun asiakas, potilas tai kuntoutettava.”

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE tavoittelee win-win tilannetta eli sekä lasten ja nuorten parempaa hyvinvointia että kustannusten pysymistä aisoissa. Tähän päästään muotoilemalla nyt liian hajanaisesti toimivia palveluita lapsilähtöisiksi ja helpottamalla tiedonkulkua. Muutoksen on mentävä yli ammattikuntien ja hallinnonalojen rajojen. STM ja OKM ohjaavatkin LAPE-muutosta yhteisvoimin.

“On lapsi, jota autetaan, eikä erikseen oppilas, lastensuojelun asiakas tai kuntoutettava.”

Sen lisäksi, että palvelut ja ammattilaiset toimivat yhdessä, niiden pitää tunnistaa lapsen, nuoren ja vanhempien tarpeet.

”Lapsen kannalta ei usein ole merkittävintä, mikä spesialisti hänet ottaa vastaan vaan se, syntyykö luottamus ja kuullaanko häntä aidosti. Ilman kohtaamista ei synny vaikuttavuutta.”

Tukemalla hyvää lapsuutta ja nuoruutta ja vanhemmuutta sekä ehkäisemällä parisuhdeongelmia ja koulukiusaamista pystytään säästämään pitkä penni tulevaisuudessa. Näin kasvaa työkykyisiä ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä. ”Ihmissuhdeongelmat lapsuudessa kumpuavat ulos aikuisena. Pahimmillaan ne näkyvät esimerkiksi mielenterveysongelman kanssa kamppailevan varhaiseläkkeenä”, muistuttaa Maria Kaisa Aula.

lapemuutos, Twitter @THLlapemuutos,

Maria Kaisa Aulan Twitter @AulaMK"

https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Mainos