F6ae3af6 5285 49be 9608 f3c2448e2355

Arkiteknologiaa ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tueksi

Vanhustyön keskusliiton Kotiturvahankkeessa tuetaan ikääntyneiden ihmisten turvallista kotona asumista helppokäyttöisen arkiteknologian avulla.

Esimerkkinä arkiteknologiasta ovat paloturvallisuuteen, kuulemiseen, kodin valaisuun ja muistamiseen liittyvät välineet. Hankkeessa luotiin arkiteknologiasalkku, jonka avulla Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat opastavat yli 65-vuotiaita ikääntyneitä ihmisiä arkiteknologian käytössä maksuttomasti. Hankkeessa luotiin näitä matalan kynnyksen arkiteknologian tutustumispisteitä liki 20.

Korjausneuvojien päätyö on avustaa asiakkaitaan asuntojen korjausten suunnittelussa. Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat lainata salkkua esitelläkseen sitä asiakkailleen. Arkiteknologiavälineistä tehtiin myös opastusvideoita, joiden avulla kuka tahansa voi opetella laitteiden käyttöä myös itsenäisesti. Lisäksi työstetään valmennusmateriaali ikääntyneen ihmisen ohjaamisesta arkiteknologian käyttöön ikääntyneiden parissa työskenteleville.

Suvanto ry:n kanssa tehdyssä oppaassa ”Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi” esitetään ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin esimerkkinä pakkomyynti ja asuntomurrot.

www.vtkl.fi/kotiturva

Mainos