4788b8a8 5b44 417b b395 0e78973ca74c

Kasvukäytävä on Suomen kilpailukyvyn ytimessä

Kasvukäytävä on pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuva tiiviisti asuttu nauhakaupunkimainen, jolla sijaitsee lähes puolet Suomen työpaikoista. Suomen kasvukäytävä -verkosto tukee alueen pitkäjänteistä kehittämistä. Verkoston hallitukselle laatima esitys pyrkii kasvukäytävän saavutettavuuden tukemiseen ja edistämiseen.

Suomen kasvukäytävä -verkostossa on mukana kahdenkymmenen kaupungin ja kunnan, neljän ministeriön, neljän kauppakamarin, kolmen maakunnan liiton sekä Suomen Yrittäjien edustajat. Kehittämistä tehdään yritysten ja koulutustutkimustoimijoiden kanssa. ”Yhteistyö tässä laajuudessa ja toimijoiden sitoutuminen yhteiskehittämiseen on todella merkittävää”, sanoo Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila.

Kasvukäytävä 2.jpg Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila

Hallitukselta tukea sujuvampaan liikkumiseen

Verkosto on laatinut hallitukselle esityksen, jonka ytimessä on liikkumisen sujuvoittaminen Etelä-Suomen työssäkäynti- ja asiointialueella. ”Tämä mahdollistaa joustavat ratkaisut asumiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun ja palveluihin”, summaa Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja Pasi Laitala.

”Nykyistä pääradan kapasiteettia Helsingin ja Tampereen välillä tulisi parantaa tukemaan nopeita junia ja Helsinki-Vantaan lentoaseman pitäisi kytkeytyä suoraan päärataan. Uudet raideparit parantavat myös väliasemien palvelutasoa ja mahdollistavat aidon raideliikenteen kilpailutuksen”, Laitala toteaa.

Raideliikenteen ohella myös valtatie 3 on keskeisessä roolissa alueen kehityksessä. ”Esityksessä toivomme lisäksi panostuksia matkaketjuihin, logistiikan edistämiseen, tietoliikenneinfraan, tiedon ja osaamisen liikkumiseen sekä 5G-verkkoon”, Horila kertoo.

Kasvukäytävä 3.jpg Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja Pasi Laitala

Aktiivista kehitystyötä myös tulevaisuudessa

Kasvukäytävä kehittää aluetta aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. ”On tärkeää, että uusia ratkaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön myös seuraavalla hallituskaudella”, Laitala painottaa.

”Erityisesti haluamme jatkossa kehittää uusia liikkumisratkaisuja, liikkumisen vähäpäästöisyyttä sekä älykästä liikennejärjestelmää.”

”Tärkeää on myös yhteinen viestiminen kokeiluiden tuloksista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien esiin nostaminen”, lisää viestintä- ja kehittämisasiantuntija Outi Myllymaa.

Kasvukäytävä 5.jpg Suomen kasvukäytävä-verkoston viestintä- ja kehittämisasiantuntija Outi Myllymaa

suomenkasvukaytava.fi

Mainos

Kasvukaytava4.jpg