5a96e725 7271 4f42 9804 56be8eb10645

Lastensuojelu - yhteinen asiamme

Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa pitkäjänteisen, systemaattisen lapsipolitiikan ja perheiden tukemisen kauaskantoisesta merkityksestä.

Lastensuojelun Keskusliitto on toiminut 80 vuotta. Liiton tavoitteet ovat samat kuin sen alkutaipaleella: se haluaa yhdistää voimia lapsen edun puolesta ja vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnassa.

Sote-, maakunta- ja valinnanvapausuudistuksen vaikutukset lapsiperheisiin mietityttävät. Vaikka hyvää kehittämistyötä tehdään, joudutaan samalla tasapainottelemaan varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkausvaikutusten kanssa. Lastensuojelun resurssitkin ovat edelleen riittämättömät.

Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia lapsiin ei oteta huomioon eikä niitä edes usein selvitetä riittävästi, vaikka lapsivaikutusten arviointi on ollut mukana hallitusohjelmissa jo vuodesta 2011.

”Lapset ja nuoret ovat entistä useammin osallisina itseään koskevassa päätöksenteossa, mutta pidän isona ongelmana sitä, että lasten hyvinvoinnin painoarvo on yhteiskunnassamme edelleen liian vähäinen. Lapsivaikutusten arviointia tulisikin lisätä, sillä monien päätösten vaikutukset koskevat suoraan tai välillisesti myös lapsia”, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen.

”Lapsivaikutusten arviointi ei ole vain ennakointia vaan jatkuva prosessi. Se on otettava päätöksenteossa huomioon konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti, mitä ei tapahtunut esimerkiksi alkoholilainsäädännön uudistuksen kohdalla”, Heinonen painottaa.

”Meiltä aiheesta saa tietoa Lapsen maailma -lehdestä ja kaikille avoimesta kirjastostamme”, Heinonen vinkkaa. Keskusliiton verkkosivuilta löytyy myös helppotajuinen malli lapsivaikutusten arvion tekemisen pohjaksi.

lskl.fi

Mainos