Aa79edf6 a72d 4920 ba32 c6c560699340

Peili-työkalulla tehoa työyhteisön vuorovaikutukseen

Taitava esimies tunnistaa alaistensa vahvuudet sekä potentiaalin ja saa sen myös käyttöön. Hän osaa sitouttaa työntekijöitä ja antaa heille oikeanlaista palautetta.

Hyvinvoiva työyhteisö on tuottelias ja motivoitunut, ja sen taustalla on rakentava vuorovaikutus. S-ryhmän sisäinen valmennusorganisaatio Jollas Instituutti käyttää esimerkiksi HOK-Elannon Virettä Duuniin -hankkeessa suomalaisyritys Integron Peilikäyttäytymisprofiilia. Jollaksen sertifioiduilla Peili-valmentajilla, Heidi Maisosella ja Susanna Vinkalla, on kokemusta useista työkaluista.

”Peili on simppeli, turvallinen ja tuo kaikille hyviä uutisia. Se saa miettimään omaa toimintaa: Jos muut kokevat käytöksen erilaisena kuin itse, mistä se johtuu?”

Kun ihminen tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdelluksi omana itsenään, hänet saa helpommin tekemään asioita yhteisen tavoitteen eteen. Valmentajien mukaan Peili on hyvä viitekehys kehittämään erilaisten ihmisten johtamista sekä vuorovaikutusta.

”Juju on, että Peilin kautta saa myös muiden palautteen.” Muiden antama palaute perustuu heidän todelliseen kokemukseensa, vaikka palautteen saaja itse olisikin eri mieltä.

Maisonen ja Vinkka painottavat, että valmennus on toiminnallinen ja palautteiden mukaan positiivinen kokemus, jokaisen käyttäytymisprofiilin tulokset ovat yhtä arvokkaita. Omaa käyttäytymistyyliä ei kannata eikä oikein voikaan muuttaa, mutta omaa tapaa toimia erilaisten ihmisten kanssa eri tilanteissa sen sijaan voi.

”Kun esimiehet ymmärtävät ja hyödyntävät erilaisuutta, se näkyy työtyytyväisyysmittareissa.” Arjen vuorovaikutustilanteissa syntyy joskus väärinkäsityksiä. Esimerkiksi esimies pitää työntekijää laiskana, mutta alisuoriutuminen johtuukin virheiden tekemisen pelosta. Peilin kautta löydetään yksinkertaisia ratkaisunavaimia tälläisiin tilanteisiin. Siitä syntyy tuloksellista tekemistä.

Peili-käyttäytymisprofiili pähkinänkuoressa

  • Yli 200 valmentajaa Suomessa.
  • Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, kiina.
  • Kolme palauteosiota: käyttäytymistyyli, kohtaamiskyky ja luottamuksen rakenne.
  • Peili-palaute on käytännönläheinen ja helppo soveltaa arjessa.
  • Perustuu itsearvioon ja muiden antamaan palautteeseen.
  • Yleisimmät käyttöalueet: esimiestyö, tiimityö, johtoryhmätyöskentely, asiakaspalvelu, projektityö sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä.

Lisää tietoa Peili-käyttäytymisprofiilista: www.peiliconsulting.fi

Mainos