Ea6330ea eb8d 4355 8b50 4f3682518a76

Lujatalo: Oppimisen murros haastaa opetusrakentamisen

Ilmiöpohjainen oppiminen vaatii koulurakennuksilta uudenlaista joustavuutta. Hyvä esimerkki tulevaisuuden muuntojoustavista opetustiloista on Taideyliopiston tuleva uudisrakennus.

Taideyliopiston uudet opetustilat rakentuvat parhaillaan Sörnäisten rantatielle Helsinkiin aivan Teatterikorkeakoulun viereen. Lujatalon rakentama Kuva+ avaa ovensa näillä näkymin parin vuoden päästä. Uuden rakennuksen integrointi naapurikiinteistössä sijaitsevaan Taideyliopiston teatterikorkeakouluun tuo synergiaetuja, mutta myös haasteita.

”Samalla kun olemme ratkoneet asioita suunnittelijoiden ja rakennusosaamisen kanssa, olemme saaneet paljon vahvuuksia nykyaikaiseen opetusrakentamiseen. Nyt syntyneestä tietotaidosta ja hioutuneesta suunnitteluprosessista on varmasti hyötyä myös muissa hankkeissa”, hankekehityspäällikkö Niila Aunio uskoo.

Taideyliopiston uudisrakennus on hyvä esimerkki siitä, mihin koulurakentaminen on menossa. Kuvataiteiden opetuspaikalta vaaditaan ennen kaikkea muuntojoustavuutta, koska eri toimintojen vaatimat tilantarpeet muuttuvat koulutusohjelmien mukaan. Tämä on huomioitu jo suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennukseen sijoitetaan myös perinteistä opetus- ja tutkijantilaa toimintojen siirtyessä yhteen eri toimipisteistä.

"Nyt syntyneestä tietotaidosta ja hioutuneesta suunnitteluprosessista on varmasti hyötyä myös muissa hankkeissa."

Myös peruskoulun uusi opetussuunnitelma projektipohjaisen oppimisen kautta tuo koulurakentamiseen paljon uutta. Se heijastuu suoraan tilajakoon ja siihen, miten rakennus on suunniteltava. Opetustiloilta vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä, ja talotekniikassa korostuvat hyvä ilmanvaihto, valaistus ja luonnonvalon tarve sekä kosteudenhallinta.

”Kun tiedetään mitä rakennuksessa tullaan tekemään, siihen löytyy oikeat tekniset ratkaisut. Kouluissa on talotekniikan osalta yleensä selkeä hiljainen vaihe ja aktiivinen vaihe ja tämä huomioidaan etukäteen”, Aunio kertoo.

Taideyliopiston hankkeessa on Lujatalo suunnittelutiiminsä JKMM Oy:n ja KVA Arkkitehdit Oy:n kanssa käynyt läpi rakennuksen käyttötarpeita yhdessä tulevan käyttäjän, Taideyliopisto, kanssa tiiviissä prosessissa. Näin on saatu faktaa suunnittelun pohjaksi.

Taideyliopiston toiminnot tuodaan yhteen nyt erillään ympäri kaupunkia sijaitsevista toimipisteistä, jolloin isossa roolissa on ollut myös näiden yhteensovitus ja tilojen optimointi uuteen rakennukseen.

”Tulevan käyttäjän toiminta ja se, millaiset tilat he tarvitsevat, on selvitetty tarkasti.

Käyttäjä on ollut vahvasti mukana, jotta tilat palvelisivat heitä mahdollisimman hyvin”, projektipäällikkö Mika Mustonen sanoo.

Ympäristö ja elinkaariajattelu on huomioitu kaikessa rakentamisessa ja suunnittelussa alusta alkaen. Taideyliopiston uudisrakennus tuleekin täyttämään valmistuttuaan LEED Gold- ympäristösertifikaatin kriteerit.

lujatalo.fi

Lujatalo_2.png

Mainos