232a1a49 f4b1 40fd ae30 8437af1455fa

Apua isille masennusoireisiin

Isän tai äidin masennusoireet vaikuttavat kaikkiin perheenjäseniin. Isille tarkoitettu keskustelu- ja vertaistuki auttaa koko perhettä.

Tarkastellessaan omaa asiakaskuntaa, havahtui Isätyöntekijä Ilmo Saneri huomatessaan, että 70 prosenttia asiakkaista kertoi masennusoireiluista omassa perheessään. Tästä havainnosta alkoi ideointi uudelle hankkeelle, jonka nimeksi muotoutui MASI-hanke.

MASI on tarkoitettu isille, joilla on ongelmia jaksamisen kanssa, ja jotka kokevat esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisen haastavaksi. Myös uuteen roolin mukautuminen lapsen syntyessä ja muutokset parisuhteessa voivat aiheuttaa ongelmia, joihin on hyvä hakea apua varhaisessa vaiheessa.

”Sain selkeyttä ja vahvistusta omiin ajatuksiin isyydestä. Sain uusia näkökulmia isyyteen sekä rohkeutta ja tukea toimia paremmin isänä.

”Monet miehet kuvailevat, että heillä on epämääräinen olo eivätkä he oikein hahmota missä mennään. Heillä on riittämättömyyden tunnetta ja he pelkäävät palavansa loppuun”, Saneri kuvailee.

Apua voi saada maksutta henkilökohtaisissa keskusteluissa, vertaisryhmissä tai puhelimen ja sähköpostin kautta.

”Yksilövastaanotolla pääsee keskustelemaan luottamuksellisesti omasta tilanteesta. Vertaisryhmissä kuulee muiden tarinoita ja huomaa, ettei ole yksin asian kanssa”, Saneri kertoo.

”Miehet kokevat saaneensa apua ja jaksavat paremmin töissä. Perheiden vuorovaikutus on mennyt avoimempaan suuntaan. Miehet ovat päässeet puhumaan ja saaneet myös keinoja keskustella kotona”, hankekoordinaattori Henri Hyttinen jatkaa.

”Sain ulkopuolista, objektiivista näkemystä omaan tilanteeseen, ajattelun ja jäsentämisen työkaluja.


MASI on osa valtakunnallista Toimintakyky kuntoon -ohjelmaa, jossa se pyrkii turvaamaan työikäisten isien toimintakyvyn. Tavoitteena on myös tiedon keruu ja sen jakaminen eteenpäin.

”Työllä on eniten vaikuttavuutta, kun tullaan varhaisessa vaiheessa palvelujen piiriin. Silloin voidaan ennaltaehkäistä isojakin ongelmia. Meidän tavoitteenamme on tukea vuorovaikutusta vanhempien kesken sekä sitä, että isät puhuisivat keskenään”, Hyttinen sanoo.

Miessakit tukee isyyttä myös muutoin kuin MASI-hankkeen kautta. Isyyden Tueksi -hankkeessa isyys pyritään saamaan kuulluksi, nähdyksi ja osallistuvaksi. Sitä varten Miessakit tarjoaa keskustelu- ja vertaistukea isille sekä koulutusta isien kanssa toimiville.

Miessakit ry

  • Tukee miesten ja perheiden hyvinvointia
  • Toimintaa valtakunnallisesti, toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Kuopiossa
  • Toimintamuotoina tuki- ja vertaistoiminta, koulutus ja kehittäminen sekä vaikuttaminen
  • Isyyttä tuetaan myös Isän Näköinen -hankkeessa (Setlementtiliiton kanssa yhteistyössä, ESR-rahoitteinen
  • Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla

miessakit.fi

Mainos