3abd6ba9 e2ef 4097 92ee 273487d5b039

Innovatiivinen työympäristö tukee työhyvinvointia

On aika murskata vanhanaikainen uskomus, että toimimstoympäristön innovatiivisuutta voitaisiin kehittää vain teknisten ratkaisujen kautta.

Nykyihminen etsii hyvinvointia ja positiivisia kokemuksia. Samanaikaisesti työn luonne muuttuu. Digiympäristön myötä työ on vapautunut ajasta ja paikasta, mikä muuttaa myös toimistotiloille asetettuja odotuksia. Työympäristön innovatiivisuutta voidaan kehittää työnteon funktionaalisen tehostamisen sijaan myös panostamalla työntekijöiden hyvinvointia tukevaan sosiaaliseen ja psykologiseen sekä fyysistä terveyttä edistävään ulottuvuuteen.

Työympäristön tarjoama hyvinvointi riippuu paljolti myös tarjottujen oheispalveluiden laadusta. Työhyvinvoinnin yhteydessä kyse ei ole vain fitnesskulttuurin noususta vaan liikkumista ja rentoutumista työtehtävien keskellä kaivataan myös digistressin vastapainoksi. Tämän huomioimisessa esimerkkeinä toimivat uudenlaiset toimistokonseptit, joissa palveluihin voivat kuulua ryhmäliikuntatunnit, hieronta, personal trainer -palvelu, kosmetologi ja parturi- kampaamo – tai jopa videopelit.

Yksilöllisen työhyvinvoinnin lisäksi tärkeä on huomioida koko työyhteisön hyvinvointi. Hyvinvoivassa työyhteisössä yhteisöllisyys, luovuus ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä. Yhteisöllisyys palvelee työelämän muuttuvia tarpeita ja kerää yrityksiä yhteisiin ekosysteemeihin. Tämä on yksi työelämän muutoksista, joka toimiessaan lisää luovuutta, kriittistä ajattelua sekä kokemuksiin pohjautuvaa ongelmanratkaisukykyä.

Yrityksille modernit ja työhyvinvointia tukevat tilat ovat iso apu myös yrityskuvan luomisessa. Yritykset voivat tuoda esiin arvojaan toimitilavalinnoillaan kannattamalla esimerkiksi ympäristö- ja hyvinvointisertifioituja ratkaisuja.

Trevian 2.jpg

Säterinportissa haetaan innovatiivisia työhyvinvointiratkaisuja

Leppävaarassa Nordikan omistama Säterinportin suuri toimistokampus vastaa työnteon muutoksen haasteisiin luomalla yrityksille ja ennen kaikkea niissä työskenteleville ihmisille hyvinvointia tukevan ympäristön. Kun Säterinportissa toteutettiin mittava uudistusprojekti, lähdettiin suunnittelussa etsimään ratkaisuja ihminen edellä.

Säterinportin ydin on yritysten työntekijöille suunnattu yli tuhannen neliön laajuinen Mukavuusalue, joka on pohjoismaisellakin tasolla ainutlaatuinen viihtymis- ja hyvinvointikeskus. Panostus työntekijöiden hyvinvointiin näkyy Mukavuusalueen lisäksi yritysten omissa toimitiloissa: hyvinvoivia edistäviä olosuhteita tuetaan teknisesti varmistamalla toimistoolosuhteisiin optimoitu sisäilman määrä ja lämpötila, valaistus ja akustiikka.

Tulevaisuuden työntekoa ennakoidessa voi hyvin nähdä työympäristön kasvavan merkityksen. Toimitilojen hyvinvointikeskeisyys tullee olemaan ympäristöystävällisyyden vanavedessä seuraava megatrendi. Säterinportille haetaankin jo saadun BREEAM-ympäristösertifikaatin lisäksi myös kansainvälistä WELL-hyvinvointisertifikaattia, joka on ensimmäisiä laatuaan Suomessa.

Trevian 4.jpg

www.saterinportti.fi

Mainos